Decathlon PL Affiliate Program

Similar programs
 • EPC 38zł
  EPC — average earnings per 100 clicks
 • CR 4.84%
  Conversion rate – the percentage of visits to a publisher’s website that convert to a sale or lead.
 • CR for 48 hours 3.60%
  Average actions-to-clicks ratio for the last 48 hours.
 • Approval rate 87%
  The ratio of confirmed actions to the total number of actions.
 • Cookie lifetime 30 days
  During this period an advertiser allows his cookie to remain active to tie consumer to a program.
 • Avg. hold time 50 days
  Average time it takes for an advertiser to confirm or reject actions.
 • Average payment time 76 days
  Average time it takes for an advertiser to confirm and pay for actions.

Banners and Links

Warning! Codes and links will become available after you join the selected ad space to this program.

Filter

Default affiliate link

"Dynamic ads" tool shows ads for AliExpress products to the users based on their browsing behavior on AliExpress.com and the content of your website so that users see ads for only those products that they are interested in. Such targeting helps to increase the click-through rate of your ad and thus your reward. You can find more information about this tool in Help Center.

Ad creatives are not found.

Try changing the search criteria

Product Feeds

Warning! Please join the program to download a product feed.

Here you can get a link to original product feed of this program. Links in product descriptions have been replaced by deeplinks. Time of last updating has also been added.

Products:    Updated:    Updated by advertiser:

Program review

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payments,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 825060 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

W Decathlonie, zatrudniającym na całym świecie 70 000 pracowników, wszyscy mamy wspólny cel i misję: “Umożliwiać jak największej liczbie osób czerpanie radości i korzyści wynikających z uprawiania sportu”.

We wszystkich krajach, gdzie jesteśmy obecni, jest taka sama, silna kultura firmy i przyświecają nam te same 2 główne wartości: witalność, odpowiedzialność.

Innowacje znajdują się w samym centrum uwagi i pracy Decathlonu: od działu badań poprzez jednostki sprzedaży, dział koncepcji, design, produkcję i logistykę. Ekipy naszych dwudziestu marek Pasji wkładają całą swoją energię w tworzenie produktów technicznych, ładnych, prostych i zawsze w jak najniższej możliwie cenie.

Te produkty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów, od początkujących do zaawansowanych sportowców i są dostępne tylko i wyłącznie w Decathlonie.

Uwaga!

Reklamodawca stosuje model atrybucji przy którym:

 • Sprzedaż przy 1 działaniu nalicza się prowizja 3.09 % (CPS)
 • Sprzedaż LastClick 1.55 % (CPS)
 • Sprzedaż FirstClick 1.55 % (CPS)

Dozwolone rodzaje ruchu: 
 - E-mail marketing
- Social Media
-  Agregatory & Porównywarki
- Sub-sieci afiliacyjne

Wszystkie inne rodzaje ruchu są zabronione, korzystanie z nich powoduje włączenie wydawcy oraz odrzucenie wszystkich transakcji. 


Przy działaniach przez strony kuponowe, warunkiem rozliczenia konwersji jest to, aby konwersje były generowane jako First Click oraz First + Last Click. Konwersje zarejestrowane jako czysty Last Click automatycznie będą odrzucane.

Od 01.04.2022 w związku z rosnącą liczbą działań niezgodnych z regulaminem kampanii Decathlon, Reklamodawca podjął decyzję o wdrożeniu kilku narzędzi zewnętrznych do monitorowania ruchu.
Ponadto stworzona została Polityka konsekwencji Decathlon, którą znajdziesz w poniżej: 

Polityka konsekwencji Decathlon.


Będzie ona stosowana od teraz w sytuacjach, gdy naruszane są zasady regulaminu - znajdują się w niej informacje dotyczące ogólnych zasad oraz konsekwencje za działania niezgodne z regulaminem.
---------------
Allowed types of traffic:
- E-mail marketing
- Social Media
- Coupons Sites

All other types of traffic are prohibited, using them, the publisher will be off and all transactions will be rejected.

When you working through coupon pages, you may know, that the condition for billing the conversion is that the conversions are generated as First Click and First + Last Click. Conversions recorded as Last Click will automatically be rejected.

From 01/04/2022, due to the growing number of activities inconsistent with the regulations of the Decathlon campaign, the Advertiser decided to implement several external tools for traffic monitoring.
In addition, the Decathlon Consistency Policy has been created, which you can find in the following:

Policy of consequence Decathlon. 

It will be used from now on in situations where the rules of the regulations are violated - it contains information on general rules and consequences for actions not complying with the regulations.

Traffic Sources

PopUp / ClickUnder Forbidden
Loyalty programs Forbidden
Messengers Needs approval
Coupon services Allowed
Lead call Forbidden
API traffic Forbidden
YouTube Channel Allowed
Adult Forbidden
Toolbar Forbidden
Incentive Forbidden
Groups and blogs on social Media Needs approval
Brand bidding Forbidden
Email Marketing Allowed
Banner and teaser advertising Allowed
Cashback Forbidden
SEM Forbidden

Last changes were recorded on 14.01.2022

Reasons for ad space declination