Партнерская программа Nike PL

Похожие программы
 • EPC Нет данных
  EPC — средний заработок сo 100 переходов
 • CR Нет данных
  CR — конверсия, отношение действий к переходам
 • CR за 48 часов 0.00%
  Среднее отношение действий к переходам за последние 48 часов.
 • Подтверждается Нет данных
  Процент подтвержденных действий от общего кол-ва действий.
 • PostClick cookie 30 дней
  Время, на которое пользователь будет привязан к программе после перехода по баннеру.
 • Средн. обработка Нет данных
  Среднее время, за которое рекламодатель подтверждает или отклоняет действия.
 • Среднее время оплаты Нет данных
  Среднее время, за которое рекламодатель подтверждает и оплачивает действия.

Баннеры программы

Стандартная ссылка программы

Dynamic ads показывает пользователям рекламные объявления с товарами AliExpress, основываясь на их поведении на AliExpress.com и контенте вашего сайта. Таким образом, пользователь видит объявления только с теми товарами, которые ему интересны. Такое таргетирование помогает увеличить кликабельность вашей рекламы и, соответственно, ваше вознаграждение. Более подробную информацию об этом инструменте можно найти в Центре помощи.

В программе пока нет баннеров

Баннеры в пути, а пока воспользуйтесь другими рекламными материалами.

Товары

Внимание! Чтобы получить возможность загрузить каталог товаров, начните сотрудничать с данным рекламодателем.

На данной странице вы можете осуществить выгрузку оригинального каталога товаров рекламодателя. Ссылки в товарах заменены на deeplink, также добавлено время последнего изменения товара.

Доступно товаров:    Обновлено:    Обновлено рекламодателем:

Информация о программе

Почему Admitad:

 • подробная статистика и полезные инструменты,
 • экспресс-выплаты,
 • многообразие партнерских программ,
 • доверие 900025 веб-мастеров,
 • еще многое-многое другое.

Эта партнерская программа является частью сети Admitad

Чтобы начать сотрудничать с программой и зарабатывать, сначала нужно зарегистрироваться в системе.

Działający w ponad 160 krajach na całym świecie producent obuwia sportowego, odzieży i sprzętu NIKE to jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie.

NIKE.com odwiedza miesięcznie ponad 7 milionów użytkowników, będąc najbardziej charakterystycznym i autentycznym sprzedawcą odzieży sportowej. Program daje wyjątkową okazję do współpracy z jedną z wiodących światowych marek sportowych, która stara się być inspiracją i innowacją dla każdego sportowca * na świecie.

* Jeśli masz ciało, jesteś sportowcem.

Program NIKE daje perspektywę promowania szerokiej gamy obuwia i odzieży NIKE, a także Nike By You, która oferuje klientom możliwość personalizacji swoich produktów.

Niektóre z powodów, by rozpocząć promocję Nike już dziś:

- Konkurencyjne stawki prowizyjne szerokiego zakresu produktów *

- Nike nie obniża stawek dla działających już wydawców

- Otwarta i elastyczna struktura handlowa - o ile opiera się na wynikach (brak opłat ryczałtowych) i spełnia cele ROI, z przyjemnością usłyszymy Wasze pomysły!

- Regularne aktualizacje wiadomości (Nike Toolkit) opisujące nowe premiery, dropy i promocje, zawierające wszystkie szczegóły potrzebne do zwiększenia przychodów

- 30-dniowy okres przechowywania plików cookie dla wydawców wykazujących małą aktywność w programie, 7-dniowy okres przechowywania plików cookie dla wydawców typu cashback, loyalty i wydawców kuponowych

- Konfiguracja śledzenia zgodna z ITP

- Regularnie aktualizowany feed produktowy zapewniający wyświetlanie najnowszych oraz najbardziej atrakcyjnych artykułów

Общие правила

Aby połączyć się z programem, musisz mieć działającą stronę internetową o dobrej wydajności i przyzwoitym ruchu lub sprawdzoną społeczność w mediach społecznościowych. W przeciwnym razie aplikacja zostanie odrzucona. Jeśli odrzucono Cię, ale uważasz, że kwalifikujesz się do pracy z programem i możesz zaprezentować swój model biznesowy, napisz do nas e-mail na adres d.bogdanovych@admitad.com, abyśmy mogli omówić to dalej.

Niniejszy dokument określa Warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Nike za pośrednictwem sieci Admitad. Zaznaczając to pole, zgadzasz się przestrzegać określonych warunków tego programu.

A) Zgadzasz się, że zawierasz umowę z Admitad i że nie ma ani nie będzie żadnego umownego związku partnerskiego z NIKE

B) Admitad udziela Użytkownikowi, jako Kontraktowanemu Partnerowi, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu (pod)licencji na okres obowiązywania Umowy Partnerskiej na używanie i powielanie Znaków NIKE wyłącznie w celu umieszczania Linków Reklamowych w Witrynach Afiliacyjnych.

C) Admitad zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

D) Zobowiązujesz się do zwrotu wszystkich materiałów, które odnoszą się do Linków Reklam, projektów, rozwoju, prototypów, próbek produktów i innych elementów dostarczonych przez Admitad zgodnie z Umową Partnerską, w przypadku rozwiązania, z jakiegokolwiek powodu, Partnera Umowa.

E) Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania (i) dalszego używania i powielania Linków reklamowych, Znaku NIKE lub innych praw własności intelektualnej NIKE (lub jednego z Podmiotów stowarzyszonych NIKE lub jakiejkolwiek strony trzeciej powiązanej z NIKE); (ii) do wykorzystania całego (technicznego) know-how i innych informacji dostarczonych Partnerowi z Kontraktem przez Admitad zgodnie z Umową Partnerską, w przypadku wypowiedzenia, z jakiegokolwiek powodu, Umowy Partnerskiej.

F) Okres obowiązywania Umowy Partnerskiej oraz sublicencji, o której mowa w punkcie B, podlega Okresowi obowiązywania Umowy pomiędzy Admitad a NIKE. W celu uniknięcia wątpliwości, Umowa Afiliacyjna oraz sublicencja w żadnym wypadku nie będą dłuższe niż pozostały okres obowiązywania Umowy pomiędzy Admitad a NIKE i wygasną w przypadku wygaśnięcia Umowy pomiędzy Admitad a NIKE, z jakiejkolwiek przyczyny.

G) Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z kodów promocyjnych lub kuponów Nike, które nie są udostępniane za pośrednictwem Admitad. Jakakolwiek promocja kodu przed oficjalną datą i godziną transmisji na żywo jest niedozwolona. Jakiekolwiek użycie zestawów narzędzi do wprowadzania produktów na rynek dostarczonych przez Nike i/lub Admitad nie może być używane przed zniesieniem daty i godziny embarga. Każde naruszenie tych warunków uniemożliwi Ci zarabianie prowizji od tego kodu lub wprowadzenia produktu.

H) Gwarantujesz, że Twoja Witryna Afiliacyjna nie prowadzi żadnej nielegalnej działalności i nie zawiera: 1. Treści dyskryminujących; 2. Treści pornograficzne; 3. Nienawiść / obraźliwe / brutalne treści; 4. Treści nieprzyzwoite / pornograficzne; 5. Treści religijne; 6. Treści polityczne, które popierają jedną partię lub kandydata; 7. Treści nieestetyczne zgodnie z zaleceniami NIKE; 8. Obraźliwa lub nieodpowiedzialna promocja alkoholu, tytoniu lub narkotyków; 9. Używanie słowa „seks” w sposób nieuzasadniony lub nadmierny; 10. Broń palna, gry losowe i loterie.

I) Zobowiązujesz się nie używać innych adresów URL, banerów, przycisku (przycisków), wskaźnika (wskazówek), ikon (i) lub innych linków, na które osoby mogą klikać i które umożliwiają im bezpośrednie przejście do Witryn(y) NIKE , niż Linki Reklamowe dostarczone przez Admitad zgodnie z Umową Partnerską.

J) Zobowiązujesz się nie modyfikować żadnych kreacji udostępnianych za pośrednictwem Admitad i nie możesz prowadzić wszelkiego rodzaju działań związanych z wyświetlaniem kreacji zaprojektowanych samodzielnie, bez wyraźnej zgody i zgody Nike.

K) Wyrażasz zgodę na wykorzystanie kreacji/promocji udostępnianych przez Admitad.

L) Zgadzasz się nie licytować, bez uprzedniej pisemnej zgody, nazwy NIKE (lub podmiotów stowarzyszonych NIKE) oraz jakichkolwiek Znaków NIKE, znaków towarowych NIKE (lub podmiotów stowarzyszonych NIKE) ani żadnych powszechnych znaków towarowych zawierających błędy ortograficzne lub łudząco podobnych, o jakiekolwiek znaki towarowe wyszukiwarki internetowe, w tym między innymi: google.com, yahoo.com (overture), ask.com, msn.com i ilse.nl. Ponadto Użytkownik zgadza się, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody, nie wykorzystywać, reklamować ani w inny sposób promować żadnych warunków Nike w nagłówku lub kopii opisu związanych z wyszukiwarkami płatnymi za umieszczenie lub w metatagach, słowach kluczowych, tytułach stron lub płatnych reklamy w wyszukiwarkach. Poniższe wyrażenia i terminy są uważane za przykłady terminów Nike (znaków towarowych): nike nike nike.com nike .com nike com niketown nike miasto niketown .com niketown.com niketown com nikeid.com nike + nike id buty nikeid buty nike buty nike nikestore rabaty nike kupony nike odprawy nike.

M) Użytkownik będzie przez cały czas przestrzegać żądań Admitad dotyczących korzystania z Linków Reklamowych i Znaków NIKE i nie będzie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich NIKE, znaków towarowych ani nazw handlowych ze Znaków NIKE.

N) Przyjmujesz do wiadomości, że będziesz szanować wszelkie Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich zgodnie z niniejszą Umową Partnerską

O) Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie Prawa własności intelektualnej do Znaków NIKE, Witryn NIKE i Produktów NIKE należą i będą nadal należeć do NIKE (lub podmiotów stowarzyszonych NIKE, jej licencjodawców lub innych właścicieli osób trzecich) oraz że nie posiada wszelkie prawa do Znaków NIKE, Witryn NIKE i Produktów NIKE inne niż prawo do ich używania lub powielania w okresie obowiązywania i zgodnie z Umową partnerską.

P) Wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz przestrzeganie aktualnych dobrych praktyk i wszelkich stosownych wytycznych i orzeczeń regulacyjnych, w tym między innymi zasad, przepisów i standardów reklamowych, dotyczących realizacji Umowy Partnerskiej. Będziesz przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących ujawniania informacji lub wskazówek udzielanych od czasu do czasu przez Admitad i NIKE. Ponadto zgadzasz się przestrzegać wszystkich polityk, norm i procedur dotyczących ochrony środowiska opisanych w podręcznikach lub innych pisemnych powiadomieniach dostarczanych od czasu do czasu do Kontraktowanego Partnera przez Admitad. Zgodnie z Umową Partnerską, w szczególności nie będziesz (bez ograniczeń): Na przykład: 1) wysyłać spamu; 2) używać oprogramowania szpiegującego; 2) nieprawdziwych oświadczeń wobec odwiedzających Stronę Partnera;

P) Zgadzasz się, że Admitad ma prawo do audytu obiektów Twojej firmy w celu sprawdzenia zgodności z Umową Partnerską, wszelkimi prawami i wszelkimi wytycznymi nałożonymi na Ciebie zgodnie z Umową Partnerską.

R) Zobowiązujesz się nie dokonywać cesji (co obejmuje (i) sprzedaż lub inne przeniesienie udziałów lub wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów przedsiębiorstwa Zakontraktowanego Podmiotu Stowarzyszonego oraz (ii) fuzji, konsolidacji lub innej reorganizacji, do której Zakontraktowany Podmiot Stowarzyszony jest stroną) któregokolwiek z jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Admitad.

S) Zgadzasz się zachować poufność w odniesieniu do wszystkich dokumentów i materiałów, które są Ci udostępniane i wyraźnie oznaczone jako „Poufne” zgodnie z Umową Partnerską.

T) Nike będzie starać się weryfikować transakcje dwa razy w miesiącu, po zakończeniu okresu zwrotu. Okres ten wynosi 45 dni w przypadku produktu NikeiD i 30 dni w przypadku pozostałych produktów.

U) Zapytania dotyczące transakcji należy składać w ciągu 45 dni od daty transakcji. Firma Nike zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń zgłoszonych po tym okresie.

V) Paski narzędzi nie są dozwolone w programach partnerskich Nike w żadnym regionie.

W) Wykorzystywanie kanału stowarzyszonego do działań związanych z dropshippingiem lub odsprzedażą jest niedozwolone. Dotyczy to zarówno działań bezpośrednich, jak i za pośrednictwem serwisów Cashback. Konsumenci korzystający z cashbacku do tych działań nie są uprawnieni do otrzymania cashbacku, a wszelkie wynikające z tego transakcje zostaną odrzucone. Firma Nike zezwala na uzyskanie zwrotu gotówki maksymalnie 10 produktom tygodniowo na użytkownika.

Zasady dotyczące płatnego wyszukiwania:

Program NIKE ma zamkniętą politykę PPC. Podmioty stowarzyszone nie mogą używać Store.Nike.com, NIKE.com ani żadnego innego adresu URL NIKE jako wyświetlanego adresu URL w żadnych wykazach płatnych wyników wyszukiwania. NIKE nie zezwala podmiotom stowarzyszonym na licytowanie jakiejkolwiek nazwy marki lub terminów, w tym jakichkolwiek błędów ortograficznych, odmian lub pochodnych. Podmioty stowarzyszone nie mogą licytować fraz zawierających zarówno hasła związane z marką, jak i ogólne słowa kluczowe. Podmiotom stowarzyszonym nie wolno umieszczać żadnych terminów związanych z marką, błędów ortograficznych, odmian lub pochodnych w dowolnym ciągu wyszukiwania lub wyświetlanym adresie URL w jakichkolwiek wyszukiwarkach płatnych za kliknięcie (w tym między innymi Google AdWords, Google Content Network, Yahoo, Overture, Miva, Mirago, Bing, wyszukiwanie AOL, 7Search itp.). Przykłady zabronionych terminów obejmują między innymi: Nike Sklep Nikestore.nike.com sklep nike nikestore.com sklep nike.com nike.co.uk sklep nike buty nike odzież nike buty nike nike piłka nożna nike bieganie nike iD nikeid nikeid.com nike nike+ nike +

Używanie któregokolwiek z powyższych terminów wyszukiwania jako słowa kluczowego lub w wyświetlanym adresie URL jakiejkolwiek reklamy PPC jest zabronione. Aby upewnić się, że nie pojawiają się żadne ciągi wyszukiwania zawierające nazwę marki NIKE, upewnij się, że następujące hasła są dopasowane negatywnie we wszystkich kampaniach PPC: nike nikestore store.nike.com nike.com nike.co.uk nikeid nike+ NIKE znaki towarowe nie mogą być używane jako subdomeny ani podfoldery w żadnym wyświetlanym adresie URL w informacjach o płatnych wynikach wyszukiwania. Na przykład: www.nike.mywebsite.com www.mywebsite.com/nike Zespół stowarzyszony NIKE skontaktuje się z każdym, kto naruszy niniejsze warunki. Partnerzy, którzy łamią warunki programu, mogą otrzymać odmowę prowizji i zostać zawieszeni w programie. W wyjątkowych okolicznościach NIKE zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wszelkich podmiotów stowarzyszonych, które naruszają niniejsze warunki i do odrzucenia wszelkich prowizji naliczonych z tytułu działalności.

Program NIKE ma zamkniętą Polisę Płatnych Socjalnych. Podmioty stowarzyszone nie mogą używać Store.Nike.com, NIKE.com ani żadnego innego adresu URL NIKE jako wyświetlanego adresu URL w żadnych płatnych ofertach społecznościowych.

Korzystanie z jakichkolwiek bezpośrednich płatnych łączy społecznościowych do witryny Nike w jakiejkolwiek reklamie jest zabronione. W wyjątkowych okolicznościach NIKE zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wszelkich podmiotów stowarzyszonych, które naruszają niniejsze warunki i odmawiają prowizji naliczonych z tytułu działalności.

Stawki prowizji
Szczegółowe informacje na temat struktury prowizji można znaleźć w zakładce prowizja

Последние изменения были зафиксированы 11.11.2021

Виды трафика

Cashback Можно
PopUp / ClickUnder Нельзя
Контекстная реклама Можно
Дорвей-трафик Нельзя
Email-рассылка Нельзя
Контекстная реклама на бренд Нельзя
Реклама в социальных сетях Можно
Мотивированный трафик Нельзя
Toolbar По согласованию
Adult-трафик Нельзя
Тизерные сети Можно
YouTube-канал Можно
Брокерский трафик По согласованию
Lead call Нельзя
Купонные сервисы Можно
Мессенджеры Можно
Программы лояльности Можно

Последние изменения были зафиксированы 11.11.2021

Причины отклонения площадок